Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.
Hier vindt u originele teksten en vertalingen. Het is dikwijls een hele opgave voor koren om teksten en vertalingen te verzamelen voor toelichtingen op programma’s of programmaboekjes. Het is de bedoeling dat op deze plaats een databank ontstaat met teksten en vertalingen van (grote) composities voor koor. Deze teksten en vertalingen kunnen vervolgens gebruikt worden voor uw programmaboekjes met vermelding van de vertaler en de bron.

Wij nodigen u uit om teksten en vertalingen aan te leveren zodat deze (zonder winstoogmerk) op deze site beschikbaar kunnen worden gesteld.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Mocht het zo zijn dat u rechten meent te kunnen ontlenen aan gepubliceerde teksten of bezwaar heeft tegen publicatie op deze site, kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Indien nodig zullen wij dan de teksten zo snel mogelijk van de site verwijderen. Het is niet onze opzet om inbreuk te maken op rechten, maar om teksten en vertalingen te bundelen en vrij ter beschikking te stellen aan amateurgezelschappen ter ondersteuning van hun activiteiten.